Klimaatdetectives Projecten 2022-2023


Onderwerp project: Opwarming van de aarde

Projecttitel: Santoña moeraslanden en trekvogels

Team: Santoñeando

Sagrado Corazón de Jesus de Santoña   Santoña   Spanje   10 Leeftijd student: 14-15 jaar oud

Onderzoeksvraag

Hoe beïnvloedt de temperatuurstijging de vogeltrek?
Como esta afectando el aumento de la temperatura a la migraciónn de las Aves.

Samenvatting van het project
Klimaatverandering en vogeltrek.

Santoña heeft moerassen rondom de stad. We hebben onderzocht welke variaties er zijn geweest in de vogeltrek.
De groep is een PMAR-groep, met leerproblemen. We hebben deze gelegenheid aangegrepen om hen met het team van het interpretatiecentrum te laten meereizen en te onderzoeken welke vogels niet meer in Santoña stoppen, welke hun routine hebben veranderd en welke hier zijn blijven wonen. We hebben ook in samenwerking met AEMET een weerstation opgezet om dagelijks de maximum- en minimumtemperatuur en luchtvochtigheid te meten en om onze eigen gegevens te verkrijgen. We hebben de speelplaats beschilderd met de vogels van het moeras en de hele school heeft meegewerkt. De natuurkundefaculteit is voor alle klassen lezingen komen geven over klimaatverandering, hoe het bestudeerd wordt en hoe het bestreden kan worden.
In de klas, in groepen en met gezinnen zijn maatregelen genomen om klimaatverandering tegen te gaan.
De groep heeft actief deelgenomen aan de activiteit.
We hebben een work in genially gemaakt met alle stappen. Bijgevoegd is de link https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Santoña heeft een aantal marismas die door de stad trekken. Hemos investigado que variaciones ha habido en la migración de las aves.
El grupo, es un grupo de PMAR, con problemas de aprendizaje. Hemos aprovechado esta oportunidad para que se desplacen con el equipo del centro de interpretación e investigigen que aves ya no paran en Santoña, cuales han cambiado su rutina y cuales han han quedado a vivir aqui. Daarnaast hebben we in samenwerking met AEMET een metereologische opstelling gemaakt om van dag tot dag de maximale en minimale temperatuur en de luchtvochtigheid te meten en onze eigen gegevens te verzamelen. Hemos pintado el patio con las aves de la marisma y ha colaborado todo el colegio. Vanuit de faculteit voor natuurwetenschappen hebben we onze charla's gegeven aan alle cursussen over klimaatveranderingen, hoe ze bestudeerd worden en hoe ze bestreden kunnen worden.
Se han instaurado medidas de control del cambio climatico en las aulas, de grupo y con las familias.
El grupo ha participado activamente en la actividad.
Hemos hecho un trabajo en genial condos los pasos. Bijgevoegd is https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Belangrijkste resultaten en conclusies
Klimogram met conclusies.

Resultaten: Met ons weerstation hebben we vergelijkingen kunnen maken door middel van grafieken en klimogrammen van de temperaturen en neerslag in Santoña in de maanden januari, februari en maart 2023 en 2022. We hebben een algemene stijging van de temperatuur en een daling van de neerslag gevonden.
Wat de variatie in vogeltrekdata betreft, is er geen wetenschappelijk bewijs dat de verandering in trekgewoonten te wijten is aan de klimaatverandering, maar er kan wel worden aangenomen dat dit een van de fundamentele redenen kan zijn. Vogels stellen hun trek uit omdat het in noordelijke landen langer duurt voordat de temperatuur daalt, het minder sneeuwt en ze voedsel kunnen vinden in hun gebruikelijke verblijfplaats. Het probleem waarmee vogels te maken kunnen krijgen als de temperaturen blijven stijgen, is dat het moeilijker zal worden om wetlands te vinden waarin ze zich kunnen voeden en dat deze meer vervuild zullen zijn.

Resultaten: Con nuestra estación metereologica hemos podido hacer comparaciones a través de gráficos y climogramas de las temperaturas y precipitaciones de Santoña en los meses de enero, febrero y marzo del 2023 y 2022. Hemos encontrado un aumento generalizado de la temperatura y disminucion de las precipitaciones.
Met betrekking tot de variatie in migratietijden van vogels is er geen wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat de verandering in migratietijden te wijten is aan klimaatveranderingen, maar misschien is dat wel een van de fundamentele redenen. Las aves retrasan su migración ya que en los paises del norte, la temperatura tarda mas en dismiinuir, nieva menos por lo que son capaces de encontrar comida en su lugar habitual de residencia. El problema con que se pueden encontrar las aves si siguen aumentando las temperaturas, es la dificultad para encontrar humedales en los que alimentarse y estarán mas contaminados.

Wat is de volgende stap? Acties om een verschil te maken en het probleem te helpen verminderen
Schoonmaken van de moerassen

ECOBASURA inzameling in de moerassen van Santoña. Om vervuiling van de moerassen te voorkomen, zullen er sessies worden georganiseerd waarbij de leerlingen van de school afval uit het moerasgebied verzamelen.
Bewustwording van het probleem; alle leerlingen namen deel aan de muurschildering op school waarop de vogels werden geschilderd en de verscheidenheid en het belang van het behoud van deze ecosystemen voor de stad werd aan hen uitgelegd.
Werken met gezinnen; gezinnen nemen deel aan afvalinzamelingsactiviteiten met leerlingen.
Recycling van pennen, mobiele telefoons .... om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Recogida de ECOBASURA en las marismas de Santoña. Om vervuiling van de zee te voorkomen, organiseren we sessies waarbij de leerlingen van de school de bodem van de marismas recogeren.
Conocimiento del problema; todos los alumnos han participado en el mural del colegio en el que se han pintado las aves y se les ha explicado la variedad y la importancia que tiene para la villa mantener esos ecosistemas.
Trabajo en las familias; las familias participaran in actividades de recogida de residuos con los alumnos.
Reciclado de boligrafos, móviles .... para disminuir la huella de carbono.

Andere inhoud:

Projectlink:

https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Projectposter:

Download projectposter PDF

Dit project werd automatisch vertaald naar het Engels.
Projecten worden gemaakt door de teams en zij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de gedeelde gegevens.
← Alle projecten