UNDERSØKE LUFTFORURENSNING - Minicasestudie for klimadetektiver

Kort beskrivelse

Minicasestudiene for Climate Detectives er ment å hjelpe lærerne med å identifisere temaet som Climate Detectives-teamet skal undersøke, og å veilede dem i de ulike fasene av prosjektet. I malen finner lærerne forslag til ulike typer data som elevene kan samle inn og analysere. Forslagene er ikke uttømmende, og lærerne kan selv bestemme hva de vil fokusere på innenfor et gitt forskningsområde. Minicasestudien bør brukes sammen med lærerveiledningen og ikke som et selvstendig dokument.

Denne casestudien er dedikert til temaet Luftforurensning og klima og elevene skal undersøke sammenhengen mellom lokal luftforurensning og klimaendringer. Denne minicasestudien er produsert av ESA Education i samarbeid med ESERO Ireland. 

Emne Teknologi, vitenskap

Læringsmål
  • Kunne arbeide vitenskapelig ved å samle inn data, gjøre grundige observasjoner og lete etter mønstre og sammenhenger.
  • Forstå sammenhengen mellom luftforurensning og klimaendringer.
  • Identifisere de viktigste luftforurensende stoffene
  • Forstå hvordan jordobservasjon
    satellitter kan brukes til å overvåke luftkvaliteten

 

Aldersgruppe

12-17 år

 

Ressurs tilgjengelig i:

Visste du det?

Verdens helseorganisasjon definerer luftforurensning som: "forurensning av inne- eller utemiljøet ved hjelp av kjemiske, fysiske eller biologiske stoffer som endrer atmosfærens naturlige egenskaper. Forbrenningsapparater i husholdninger, motorkjøretøyer, industrianlegg og skogbranner er vanlige kilder til luftforurensning". Luftforurensende stoffer kan overvåkes av satellitten Sentinel-5P.

Det elektromagnetiske spekteret - Avansert

Utforsk hva satellitter kan se med sine sensorer og lær om egenskapene til elektromagnetiske bølger. Video fra ESERO Tyskland (på engelsk).

Astrofarmer

Kort beskrivelse:I dette settet med seks aktiviteter skal elevene undersøke hvilke faktorer som påvirker plantevekst, og relatere disse faktorene til...

Bidra til å forvalte vann

Oppdag hvordan satellitter kan bidra til å samle inn informasjon om vannressurser over store områder.

Redder liv når katastrofer inntreffer

Oppdag hvordan satellittbilder kan bidra til katastrofehjelp og gjenoppbygging hvor som helst i verden.