UNDERSÖKNING AV LUFTFÖRORENING - Minifallstudie för klimatdetektiver

Kort beskrivning

Mini-fallstudierna för Climate Detectives är avsedda att hjälpa lärare att identifiera det ämne som deras Climate Detectives-team ska undersöka och att vägleda dem under de olika faserna av projektet. I mallen hittar lärarna förslag på olika typer av data som eleverna kan samla in och analysera. Förslagen är inte uttömmande, och lärarna kan besluta om sitt eget specifika fokus inom ett visst forskningsområde. Minifallstudien bör användas tillsammans med lärarhandledningen och inte som ett fristående dokument.

Denna fallstudie är dedikerad till ämnet Luftföroreningar och klimat och eleverna kommer att undersöka sambanden mellan lokala reserelaterade luftföroreningar och klimatförändringar. Denna minifallstudie är en ESA Education-produktion i samarbete med ESERO Ireland. 

Ämne Teknik, vetenskap

Inlärningsmål
  • Kunna arbeta vetenskapligt genom att samla in data, göra noggranna observationer och leta efter mönster och samband.
  • Förstå sambandet mellan luftföroreningar och klimatförändringar
  • Identifiera de viktigaste luftföroreningarna
  • Förstå hur jordobservation
    Satelliter kan användas för att övervaka luftkvaliteten

 

Åldersgrupp

12 - 17 år gamla

 

Resurs tillgänglig i:

Visste du det?

Världshälsoorganisationen definierar luftföroreningar som: "förorening av inomhus- eller utomhusmiljön genom kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen som ändrar atmosfärens naturliga egenskaper. Hushållens förbränningsanordningar, motorfordon, industrianläggningar och skogsbränder är vanliga källor till luftföroreningar". Luftföroreningar kan övervakas av satelliten Sentinel-5P.

Hjälpa till att hantera vatten

Upptäck hur satelliter kan bidra till att samla in information om vattenresurser över stora områden.

Det elektromagnetiska spektrumet - Avancerat

Utforska vad satelliter kan se med sina sensorer och lär dig mer om de elektromagnetiska vågornas egenskaper. Video från ESERO Tyskland (på engelska).

Astro jordbrukare

Kort beskrivning:I denna uppsättning av sex aktiviteter kommer eleverna att undersöka vilka faktorer som påverkar växters tillväxt, och relatera dessa faktorer till...

Global inventering: hur rymden driver på klimatåtgärder

Nästan 200 länder samlas i Dubai för att delta i årets största klimatevenemang. COP28 - FN:s toppmöte om klimatförändringar 2023 - är dock inte bara en vanlig konferens. För första gången kommer...

Vilka är skillnaderna?

I denna korta video förklarar Dr Natalie Douglas, klimatforskare, skillnaden mellan väder, klimatvariationer och klimatförändringar. Natalie är lärare och forskare vid University of Surrey och samarbetar med...