INVESTIGATIE VAN LUCHTVERONTREINIGING - Mini-case study voor klimaatdetectives

Korte beschrijving

De mini-casestudies voor Klimaatdetectives zijn bedoeld om leerkrachten te helpen bij het identificeren van het onderwerp dat hun Klimaatdetectivesteam gaat onderzoeken en om hen te begeleiden tijdens de verschillende fasen van het project. In de sjabloon vinden leerkrachten suggesties van verschillende soorten gegevens die leerlingen kunnen verzamelen en analyseren. De suggesties zijn niet uitputtend en de leerkrachten kunnen hun eigen specifieke focus bepalen binnen een bepaald onderzoeksgebied. De mini-casestudy moet samen met de docentenhandleiding worden gebruikt en niet als een op zichzelf staand document.

Deze casestudy is gewijd aan het onderwerp Luchtverontreiniging en klimaat en leerlingen onderzoeken de verbanden tussen luchtvervuiling door lokaal verkeer en klimaatverandering. Deze mini-casestudy is een productie van ESA Education in samenwerking met ESERO Ireland. 

Onderwerp Technologie, Wetenschap

Leerdoelen
  • Wetenschappelijk kunnen werken door gegevens te verzamelen, zorgvuldige observaties te doen, patronen en relaties te zoeken
  • De relatie tussen luchtverontreiniging en klimaatverandering begrijpen
  • De belangrijkste luchtverontreinigende stoffen identificeren
  • Begrijpen hoe aardobservatie
    satellieten kunnen worden gebruikt om de luchtkwaliteit te bewaken

 

Leeftijd

12 - 17 jaar oud

 

Beschikbaar in:

Wist u dat?

De Wereldgezondheidsorganisatie definieerde luchtvervuiling als: "verontreiniging van het binnen- of buitenmilieu door een chemische, fysische of biologische agent die de natuurlijke kenmerken van de atmosfeer wijzigt. Huishoudelijke verbrandingstoestellen, motorvoertuigen, industriële installaties en bosbranden zijn veel voorkomende bronnen van luchtverontreiniging". Luchtverontreinigende stoffen kunnen gemonitord worden door de satelliet Sentinel-5P.

Uitzicht op de oceaan

IJs en sneeuw kunnen een belangrijk onderwerp zijn als we het over het klimaat hebben. De poolgebieden zijn erg kwetsbaar en kunnen ons veel vertellen over hoe het klimaat op aarde verandert. Andrew Shepherd van de Universiteit...

Het Elektromagnetische Spectrum - Gevorderd

Ontdek wat satellieten met hun sensoren kunnen zien en leer meer over de eigenschappen van elektromagnetische golven. Video door ESERO Duitsland (in het Engels).