ILMANPILAANTUMISEN TUTKIMINEN - Minitapaustutkimus ilmastodetektiveille

Lyhyt kuvaus

Ilmastoetsivien minitapaustutkimukset on tarkoitettu auttamaan opettajia tunnistamaan aihe, jota heidän Ilmastoetsivien ryhmänsä tutkii, ja ohjaamaan heitä hankkeen eri vaiheissa. Mallissa opettajat löytävät ehdotuksia erityyppisistä tiedoista, joita oppilaat voisivat kerätä ja analysoida. Ehdotukset eivät ole tyhjentäviä, ja opettajat voivat päättää oman painopisteensä tietyllä tutkimusalueella. Minitapaustutkimusta tulisi käyttää yhdessä opettajan oppaan kanssa eikä erillisenä asiakirjana.

Tämä tapaustutkimus on omistettu aiheelle Ilmansaasteet ja ilmasto ja opiskelijat tutkivat paikallisiin matkoihin liittyvän ilmansaasteiden ja ilmastonmuutoksen välisiä yhteyksiä. Tämä minitapaustutkimus on ESA Educationin tuotanto yhteistyössä ESERO Irelandin kanssa. 

Aihe Teknologia, tiede

Oppimistavoitteet
  • Kykenee työskentelemään tieteellisesti keräämällä tietoja, tekemällä huolellisia havaintoja, etsimällä malleja ja suhteita.
  • Ymmärtää ilman pilaantumisen ja ilmastonmuutoksen välinen suhde.
  • Tärkeimpien ilman epäpuhtauksien tunnistaminen
  • Ymmärtää, miten Maan havainnointi
    Satelliitteja voidaan käyttää ilmanlaadun seurantaan.

 

Ikäjakauma

12 - 17-vuotiaat

 

Resurssi saatavilla osoitteessa:

Tiesitkö?

Maailman terveysjärjestö on määritellyt ilmansaasteet seuraavasti: "Sisä- tai ulkoilman saastuminen kemiallisella, fysikaalisella tai biologisella aineella, joka muuttaa ilmakehän luonnollisia ominaisuuksia.". Kotitalouksien polttolaitteet, moottoriajoneuvot, teollisuuslaitokset ja metsäpalot ovat yleisiä ilmansaasteiden lähteitä". Ilman epäpuhtauksia voidaan seurata Sentinel-5P-satelliitin avulla.

Sentinel-3 valtameriä varten

Tutustu siihen, miten Copernicus Sentinel-3 -lähetys auttaa tutkijoita ymmärtämään planeettamme yleistä terveydentilaa.

Merinäköala

Jää ja lumi voivat olla kuuma aihe, kun puhutaan ilmastosta. Napa-alueet ovat hyvin herkkiä, ja ne voivat kertoa meille paljon siitä, miten maapallon ilmasto muuttuu. Andrew Shepherd yliopistosta...