Nesten 200 land samles i Dubai for å delta på årets største klimakonferanse. COP28 - FNs klimatoppmøte i 2023 - er imidlertid ikke bare en vanlig konferanse. For første gang skal landenes representanter vurdere hvor langt de har kommet i arbeidet med å redusere klimagassutslippene sine gjennom en prosess som kalles "global stocktake".

 

Satellitter er avgjørende i arbeidet med å takle klimaendringene, ettersom de gir den robustheten og åpenheten som trengs for å overvåke utviklingen mot en mer robust verden med lavere utslipp. Hvis den globale kartleggingen gjennomføres på en effektiv måte, kan den gi mulighet til å påvirke beslutninger og øke ambisjonene i klimahandlingsplanene.

 

Denne videoen inneholder intervjuer med ESAs direktør for jordobservasjonsprogrammer, Simonetta Cheli, Antony Delavois, ESA Junior Professional, Atmospheric Composition og Yasjka Meijer, CO2M Mission Scientist.