Aproape 200 de țări se reunesc în Dubai pentru a participa la cel mai mare eveniment climatic al anului. COP28 - summitul Națiunilor Unite privind schimbările climatice din 2023 - nu este însă doar o altă conferință. Pentru prima dată, reprezentanții țărilor vor evalua progresele pe care le-au făcut în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră printr-un proces numit "bilanț global".

 

Sateliții sunt esențiali în lupta împotriva schimbărilor climatice, deoarece oferă robustețea și transparența necesare pentru a monitoriza progresul către o lume cu emisii mai reduse și mai rezistentă. În cazul în care este realizată în mod eficient, evaluarea globală poate oferi o oportunitate de a influența deciziile și de a accelera ambiția planurilor de acțiune privind clima.

 

Această înregistrare video conține interviuri cu Simonetta Cheli, director al programelor de observare a Pământului din cadrul ESA, Antony Delavois, Junior Professional ESA, Compoziția atmosferică și Yasjka Meijer, cercetător științific al misiunii CO2M.