Nästan 200 länder samlas i Dubai för att delta i årets största klimatevenemang. COP28 - FN:s toppmöte om klimatförändringarna 2023 - är dock inte bara en vanlig konferens. För första gången kommer ländernas representanter att bedöma de framsteg de har gjort för att minska sina utsläpp av växthusgaser genom en process som kallas "global inventering".

 

Satelliter är avgörande i arbetet med att hantera klimatförändringarna eftersom de ger den robusthet och transparens som behövs för att övervaka utvecklingen mot en värld med lägre utsläpp och större motståndskraft. Om den globala inventeringen genomförs på ett effektivt sätt kan den ge möjlighet att påverka beslut och öka ambitionerna i klimathandlingsplanerna.

 

Denna video innehåller intervjuer med ESA:s direktör för jordobservationsprogram, Simonetta Cheli, Antony Delavois, ESA Junior Professional, atmosfärisk sammansättning och Yasjka Meijer, forskare inom CO2M-uppdraget.