Na největší klimatickou událost roku se do Dubaje sjelo téměř 200 zemí. COP28 - summit OSN o změně klimatu v roce 2023 - však není jen další konferencí. Poprvé budou zástupci zemí hodnotit pokrok, kterého dosáhli při snižování emisí skleníkových plynů, a to prostřednictvím procesu zvaného "globální inventura".

 

Družice mají zásadní význam pro boj se změnou klimatu, protože zajišťují spolehlivost a transparentnost potřebnou pro sledování pokroku na cestě ke světu s nižšími emisemi a větší odolností. Pokud se bude provádět efektivně, může globální inventura poskytnout příležitost k ovlivnění rozhodnutí a urychlení ambicí v akčních plánech v oblasti klimatu.

 

Toto video obsahuje rozhovory s ředitelkou programů pozorování Země v ESA Simonettou Cheli, Antony Delavoisem, mladším odborníkem ESA na složení atmosféry, a Yasjkou Meijer, vědeckou pracovnicí mise CO2M.