NÌsten 200 lande samles i Dubai for at deltage i ürets største klimabegivenhed. COP28 - FN's klimatopmøde i 2023 - er dog ikke bare endnu en konference. For første gang vil landenes reprÌsentanter vurdere de fremskridt, de har gjort for at reducere deres drivhusgasudledninger gennem en proces, der kaldes "global stocktake".

 

Satellitter er afgørende i forsøget pü at tackle klimaforandringerne, da de giver den robusthed og gennemsigtighed, der er nødvendig for at overvüge fremskridtene mod en verden med lavere emissioner og større modstandsdygtighed. Hvis den gennemføres effektivt, kan den globale opgørelse give mulighed for at püvirke beslutninger og fremskynde ambitionerne i klimahandlingsplanerne.

 

Denne video indeholder interviews med ESA's direktør for jordobservationsprogrammer, Simonetta Cheli, Antony Delavois, ESA Junior Professional, Atmospheric Composition og Yasjka Meijer, CO2M Mission Scientist.