Gandrīz 200 valstis pulcējas Dubaijā, lai piedalītos gada lielākajā klimata pasākumā. COP28 - 2023. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas augstākā līmeņa sanāksme par klimata pārmaiņām - tomēr nav tikai kārtējā konference. Pirmo reizi valstu pārstāvji novērtēs progresu, ko tās ir panākušas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā, izmantojot procesu, ko sauc par "globālo inventarizāciju".

 

Satelītiem ir izšķiroša nozīme cīņā ar klimata pārmaiņām, jo tie nodrošina stabilitāti un pārredzamību, kas nepieciešama, lai uzraudzītu progresu ceļā uz mazāku emisiju un noturīgāku pasauli. Ja globālā inventarizācija tiek veikta efektīvi, tā var sniegt iespēju ietekmēt lēmumu pieņemšanu un paātrināt klimata rīcības plānu mērķu īstenošanu.

 

Šajā videoklipā ir intervijas ar EKA Zemes novērošanas programmu direktori Simonetu Čeli (Simonetta Cheli), EKA jaunāko speciālistu Antoniju Delavu (Antony Delavois), kurš atbild par atmosfēras sastāvu, un CO2M misijas zinātnieci Jasjku Meijeri (Yasjka Meijer).