Jordobservasjonssatellitter er planetens voktere. Takket være fjernmålingsteknologi og daglig datainnsamling kan forskere bedre overvåke verdenshavene og det stigende havnivået fra verdensrommet. ESAs seniorrådgiver for jordobservasjonsprogrammer, Jérôme Beneviste, forklarer hvordan havutsikt fra rommet spiller en rolle i studier av klimaendringer og prognoser for naturkatastrofer.