Οι δορυφόροι παρατήρησης της Γης είναι φύλακες του πλανήτη μας. Χάρη στην τεχνολογία τηλεπισκόπησης και την καθημερινή συλλογή δεδομένων, οι ερευνητές είναι σε θέση να παρακολουθούν καλύτερα τους ωκεανούς του πλανήτη μας και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας από το διάστημα. Ο ανώτερος σύμβουλος της ESA για τα προγράμματα παρατήρησης της Γης Jérôme Beneviste εξηγεί πώς οι απόψεις των ωκεανών από το διάστημα παίζουν ρόλο στις μελέτες της κλιματικής αλλαγής και στις προβλέψεις φυσικών καταστροφών.