Satelity obserwacyjne Ziemi są strażnikami naszej planety. Dzięki technologii teledetekcji i codziennemu gromadzeniu danych naukowcy są w stanie lepiej monitorować oceany naszej planety i podnoszący się poziom mórz z kosmosu. Starszy doradca ESA ds. programów obserwacji Ziemi Jérôme Beneviste wyjaśnia, w jaki sposób widoki oceanów z kosmosu odgrywają rolę w badaniach zmian klimatu i prognozach katastrof naturalnych.