Zemes novērošanas satelīti ir mūsu planētas sargi. Pateicoties attālās izpētes tehnoloģijām un ikdienas datu vākšanai, pētnieki var labāk uzraudzīt mūsu planētas okeānus un jūras līmeņa celšanos no kosmosa. EKA vecākais padomnieks Zemes novērošanas programmu jautājumos Žeroms Benevists (Jérôme Beneviste) skaidro, kāda nozīme klimata pārmaiņu pētījumos un dabas katastrofu prognozēs ir okeānu skatam no kosmosa.