Satelity pro pozorování Země jsou strážci naší planety. Díky technologii dálkového průzkumu Země a každodennímu sběru dat mohou vědci z vesmíru lépe monitorovat oceány naší planety a stoupající hladinu moří. Hlavní poradce ESA pro programy pozorování Země Jérôme Beneviste vysvětluje, jakou roli hrají pohledy na oceány z vesmíru při studiu klimatických změn a předpovědích přírodních katastrof.