Jordobservationssatelliter är vår planets väktare. Tack vare fjärranalysteknik och daglig datainsamling kan forskare bättre övervaka vår planets hav och stigande havsnivåer från rymden. ESA:s seniora rådgivare för jordobservationsprogram Jérôme Beneviste förklarar hur havsvyer från rymden spelar en roll i studier av klimatförändringar och förutsägelser av naturkatastrofer.