Země v ohrožení - vyhlídky na život na malých ostrovech

Stručný popis V tomto souboru čtyř aktivit se žáci seznámí s příčinami a možnými dopady zvyšování hladiny moří a zároveň si osvojí základní vědecké dovednosti. Aktivity představí souvislosti pomocí případové studie a žáci budou rozvíjet dovednosti psaní instrukcí. Praktické aktivity zkoumající dva hlavní faktory, které přispívají ke zvyšování hladiny moří, dávají příležitost k [...]