Land in gevaar - De vooruitzichten voor het leven op kleine eilanden

Korte beschrijving In deze set van vier activiteiten leren leerlingen over de oorzaken en mogelijke gevolgen van de stijging van de zeespiegel, terwijl ze wetenschappelijke kernvaardigheden ontwikkelen. De activiteiten introduceren de context aan de hand van een casestudy en leerlingen ontwikkelen instructieve schrijfvaardigheden. Praktische activiteiten waarin twee van de belangrijkste oorzaken van de zeespiegelstijging worden onderzocht, bieden [...]