Ogrožena država - možnosti za življenje na majhnih otokih

Kratek opis V tem sklopu štirih dejavnosti bodo učenci spoznavali vzroke in morebitne posledice dviga morske gladine ter hkrati razvijali temeljne znanstvene spretnosti. Dejavnosti uvajajo kontekst s študijo primera, učenci pa bodo razvijali veščine pisanja navodil. Praktične dejavnosti, ki raziskujejo dva glavna dejavnika, ki prispevata k dvigu morske gladine, dajejo priložnost, da učenci [...]