Land under hot - Utsikterna för livet på små öar

Kort beskrivning I denna uppsättning av fyra aktiviteter kommer eleverna att lära sig om orsakerna till och de potentiella effekterna av havsnivåhöjningen samtidigt som de utvecklar grundläggande vetenskapliga färdigheter. Aktiviteterna introducerar sammanhanget med hjälp av en fallstudie och eleverna kommer att utveckla färdigheter i instruktionsskrivande. Praktiska aktiviteter som utforskar två av de största bidragande orsakerna till havsnivåhöjningen ger möjligheter [...]