Kraj zagrożony - Perspektywy życia na małych wyspach

Krótki opis W tym zestawie czterech ćwiczeń uczniowie dowiedzą się o przyczynach i potencjalnych skutkach podnoszenia się poziomu mórz, jednocześnie rozwijając podstawowe umiejętności naukowe. Ćwiczenia wprowadzają kontekst, wykorzystując studium przypadku, a uczniowie będą rozwijać umiejętności pisania instrukcji. Praktyczne ćwiczenia badające dwa z głównych czynników przyczyniających się do wzrostu poziomu mórz dają możliwość [...]