Ο κύκλος του άνθρακα

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σύνολο τριών δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα μάθουν για τον κύκλο του άνθρακα και θα τον χρησιμοποιήσουν για να προσδιορίσουν δράσεις σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο για τη μείωση της ποσότητας άνθρακα που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα. Μια πρακτική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί οικιακά υλικά εξετάζει τις επιπτώσεις της οξίνισης των ωκεανών, επιτρέποντας στους μαθητές να σχεδιάσουν ένα [...]