Kolobeh uhlíka

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa študenti dozvedia o kolobehu uhlíka a využijú ho na určenie opatrení na úrovni jednotlivca a komunity na zníženie množstva uhlíka vypúšťaného do atmosféry. Praktická aktivita s použitím materiálov z domácnosti sa zaoberá vplyvom okysľovania oceánov a umožňuje študentom navrhnúť [...]