Koloběh uhlíku

Stručný popis V této sadě tří aktivit se studenti seznámí s koloběhem uhlíku a na jeho základě určí opatření na úrovni jednotlivce i komunity, která by měla snížit množství uhlíku vypouštěného do atmosféry. Praktická aktivita využívající materiály z domácnosti se zabývá dopadem okyselování oceánů a umožňuje studentům navrhnout [...]