Kolets kretslopp

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig om kolcykeln och använda den för att identifiera åtgärder på individ- och samhällsnivå för att minska mängden kol som släpps ut i atmosfären. En praktisk aktivitet med hushållsmaterial tar upp effekterna av havsförsurning och låter eleverna utforma en [...].