Climate Detectives-prosjekter 2018-2019

Tema for prosjektet: Hav

Prosjektets tittel: Gjenbruk for en grønn fremtid

Team: Grønn Fogueteiro

2018-2019   Agrupamento de Escolas Paulo da Gama - EB1/JI do Fogueteiro   Fogueteiro/Seixal/Setúbal   Portugal   21 Studentens alder: 8-9


Sammendrag av prosjektet

Dette prosjektet gikk ut på å oppmuntre elevene til å resirkulere på skolen og i familien. På den måten kunne de bli klar over hvor viktig det er med god økologisk praksis for å bevare miljøet, havene og unngå utslipp av forurensende gasser i atmosfæren.

De viktigste resultatene

Dette prosjektet var veldig gøy å gjennomføre og nyttig for alle elevene. De vil kunne resirkulere i klasserommet, oppmuntre medelever til å resirkulere og ta med seg det økologiske budskapet til familien. Husk at denne skolen ligger i et problemfylt nabolag i nærheten av Lisboa, der innbyggerne ikke har økologiske vaner.

Tiltak for å redusere problemet

Det vil være nødvendig å videreføre dette prosjektet med flere tiltak med elevene på skolen, avklaringsøkter i lokalsamfunnet og å involvere flere enheter i kommunen. Det vil også være nødvendig å gjennomføre ekskursjoner til elven Tejo (ved siden av skolen/Lissabon) og til havstranden.


Prosjektene opprettes av teamene, og de tar det fulle ansvaret for de delte dataene.
← Alle prosjekter