Ilmastodetektivien projektit 2018-2019

Hankkeen aihe: Oceans

Hankkeen nimi: Kierrätä vihreää tulevaisuutta varten

Joukkue: Vihreä Fogueteiro

2018-2019   Agrupamento de Escolas Paulo da Gama - EB1/JI do Fogueteiro   Fogueteiro/Seixal/Setúbal   Portugali   21 Oppilaan ikä: 8-9


Yhteenveto hankkeesta

Tämä hanke perustui siihen, että oppilaita kannustettiin kierrätykseen koulussa ja perheessä. Näin he voisivat tulla tietoisiksi hyvien ekologisten käytäntöjen merkityksestä ympäristön ja valtamerten suojelemiseksi sekä kaasumaisten epäpuhtauksien ilmakehään pääsyn estämiseksi.

Tärkeimmät tulokset

Tämä hanke oli hauska toteuttaa, ja siitä oli hyötyä kaikille oppilaille. He voivat toteuttaa kierrätystä luokassa, kannustaa koulukavereitaan kierrättämään ja viedä ekologisen viestin perheelleen. Muistakaa, että tämä koulu sijaitsee ongelmallisella alueella Lissabonin vieressä, jossa asukkailla ei ole ekologisia tapoja.

Toimet ongelman vähentämiseksi

Hanketta olisi jatkettava lisäämällä koulun oppilaiden kanssa toteutettavia toimia, järjestämällä selvitystilaisuuksia yhteisössä ja ottamalla paikallisviranomaisten yksiköt paremmin mukaan. Olisi myös tarpeen tehdä retkiä Tejo-joelle (koulun vieressä / Lissabonissa) ja valtamerirannalle.


Tiimit luovat projektit, ja ne ottavat täyden vastuun jaetuista tiedoista.
← Kaikki hankkeet