Klimata detektīvu projekti 2018-2019

Projekta tēma: Okeāni

Projekta nosaukums: Pārstrāde zaļai nākotnei

Komanda: Zaļā Fogueteiro

2018-2019   Agrupamento de Escolas Paulo da Gama - EB1/JI do Fogueteiro   Fogueteiro/Seixal/Setúbal   Portugāle   21 Skolēna vecums: 8-9


Projekta kopsavilkums

Šis projekts bija balstīts uz skolēnu mudināšanu veikt otrreizējo pārstrādi skolā un ģimenē. Tādējādi viņi varēja apzināties labas ekoloģiskās prakses nozīmi vides, okeānu un gāzveida piesārņojošo vielu neizplūšanas atmosfērā saglabāšanā.

Galvenie rezultāti

Šis projekts bija ļoti jautrs un noderīgs visiem skolēniem. Viņi varēs veikt otrreizējo pārstrādi klasē, iedrošināt klasesbiedrus veikt otrreizējo pārstrādi un nodot ekoloģisko vēstījumu savai ģimenei. Atcerieties, ka šī skola atrodas problemātiskā rajonā blakus Lisabonai, kur iedzīvotājiem nav ekoloģisku ieradumu.

Darbības, kas palīdz mazināt problēmu

Būtu nepieciešams turpināt šo projektu ar vairāk pasākumiem ar skolēniem skolā, skaidrojošām sesijām kopienā un vairāk iesaistīt vietējās pašvaldības struktūras. Būtu nepieciešams arī organizēt ekskursijas uz Tejo upi (blakus skolai / Lisabonai) un okeāna pludmali.


Projektus veido komandas, un tās uzņemas pilnu atbildību par koplietojamajiem datiem.
← Visi projekti