Klimadetektivernes projekter 2018-2019

Projektets emne: Oceaner

Projektets titel: Genbrug for en grøn fremtid

Team: Grøn Fogueteiro

2018-2019   Agrupamento de Escolas Paulo da Gama - EB1/JI do Fogueteiro   Fogueteiro/Seixal/Setúbal   Portugal   21 Elevens alder: 8-9


ResumĂŠ af projektet

Dette projekt var baseret pü at opmuntre eleverne til at genbruge i deres skole og familie. Pü den müde kunne de blive bevidste om vigtigheden af god økologisk praksis for at bevare miljøet, havene og undgü udledning af forurenende gasser i atmosfÌren.

Vigtigste resultater

Dette projekt var meget sjovt at gennemføre og nyttigt for alle elever. De vil kunne genbruge i klassevÌrelset, opmuntre deres skolekammerater til at genbruge og bringe det økologiske budskab videre til deres familier. Husk, at denne skole ligger i et problemfyldt kvarter ved siden af Lissabon, hvor beboerne ikke har økologiske vaner.

Tiltag, der kan hjĂŚlpe med at mindske problemet

Det vil vÌre nødvendigt at fortsÌtte dette projekt med flere aktioner med eleverne pü skolen, afklaringssessioner i lokalsamfundet og at involvere flere enheder fra de lokale myndigheder. Det vil ogsü vÌre nødvendigt at lave ekskursioner til Tejo-floden (ved siden af skolen / Lissabon) og til stranden ved havet.


Projekter oprettes af teams, og de tager det fulde ansvar for de delte data.
← Alle projekter