Klimatdetektivernas projekt 2018-2019

Projektämne: Hav

Projektets titel: Återvinn för en grön framtid

Team: Grön Fogueteiro

2018-2019   Agrupamento de Escolas Paulo da Gama - EB1/JI do Fogueteiro   Fogueteiro/Seixal/Setúbal   Portugal   21 Studentens ålder: 8-9


Sammanfattning av projektet

Projektet gick ut på att uppmuntra eleverna att sköta återvinningen i sin skola och familj. På så sätt skulle de bli medvetna om vikten av god ekologisk praxis för att bevara miljön, oceanerna och förhindra att gasformiga föroreningar släpps ut i atmosfären.

Huvudresultat

Det här projektet var mycket roligt att genomföra och nyttigt för alla elever. De kommer att kunna återvinna i klassrummet, uppmuntra sina skolkamrater att återvinna och föra ut det ekologiska budskapet till sina familjer. Kom ihåg att den här skolan ligger i ett problemområde i närheten av Lissabon där invånarna inte har några ekologiska vanor.

Åtgärder för att minska problemet

Det skulle vara nödvändigt att fortsätta detta projekt med fler åtgärder med eleverna i skolan, sessioner för förtydligande i samhället och att involvera fler enheter i den lokala myndigheten. Det skulle också vara nödvändigt att göra studiebesök till Tejo River (bredvid skolan / Lissabon) och till den oceaniska stranden.


Projekten skapas av teamen och de tar det fulla ansvaret för den delade datan.
← Alla projekt