Έργα των Climate Detectives 2018-2019

Θέμα έργου: Ωκεανοί

Τίτλος του έργου: Ανακυκλώστε για ένα πράσινο μέλλον

Ομάδα: Πράσινο Fogueteiro

2018-2019   Agrupamento de Escolas Paulo da Gama - EB1/JI do Fogueteiro   Fogueteiro/Seixal/Setúbal   Πορτογαλία   21 Ηλικία του μαθητή: 8-9


Περίληψη του έργου

Το έργο αυτό βασίστηκε στην ενθάρρυνση των μαθητών να κάνουν ανακύκλωση στο σχολείο και την οικογένειά τους. Θα μπορούσαν έτσι να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των ορθών οικολογικών πρακτικών για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, των ωκεανών και τη μη απελευθέρωση αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Κύρια αποτελέσματα

Το έργο αυτό ήταν πολύ διασκεδαστικό και χρήσιμο για όλους τους μαθητές. Θα μπορούν να κάνουν ανακύκλωση στην τάξη, να ενθαρρύνουν τους συμμαθητές τους να κάνουν ανακύκλωση και να μεταφέρουν το οικολογικό μήνυμα στην οικογένειά τους. Να θυμάστε ότι το σχολείο αυτό βρίσκεται σε μια προβληματική γειτονιά δίπλα στη Λισαβόνα, όπου οι κάτοικοι δεν έχουν οικολογικές συνήθειες.

Ενέργειες για τη μείωση του προβλήματος

Θα ήταν απαραίτητο να συνεχιστεί αυτό το έργο με περισσότερες δράσεις με τους μαθητές του σχολείου, συνεδρίες αποσαφήνισης στην κοινότητα και να εμπλακούν περισσότερο οι φορείς της τοπικής αρχής. Θα ήταν επίσης απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εκδρομές στον ποταμό Tejo (δίπλα στο σχολείο / Λισαβόνα) και στην παραλία του ωκεανού.


Τα έργα δημιουργούνται από τις ομάδες και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των κοινών δεδομένων.
← Όλα τα έργα