Projekty Detektywów Klimatu 2018-2019

Temat projektu: Oceany

Tytuł projektu: Recykling dla zielonej przyszłości

Zespół: Green Fogueteiro

2018-2019   Agrupamento de Escolas Paulo da Gama - EB1/JI do Fogueteiro   Fogueteiro/Seixal/Setúbal   Portugalia   21 Wiek ucznia: 8-9


Podsumowanie projektu

Projekt ten opierał się na zachęcaniu uczniów do recyklingu w ich szkole i rodzinie. W ten sposób mogliby uświadomić sobie znaczenie dobrych praktyk ekologicznych dla ochrony środowiska, oceanów i zapobiegania uwalnianiu zanieczyszczeń gazowych do atmosfery

Główne wyniki

Realizacja tego projektu była świetną zabawą i okazała się pomocna dla wszystkich uczniów. Będą mogli przeprowadzić recykling w klasie, zachęcić kolegów do recyklingu i przekazać ekologiczne przesłanie swojej rodzinie. Należy pamiętać, że szkoła ta znajduje się w trudnej dzielnicy obok Lizbony, gdzie mieszkańcy nie mają ekologicznych nawyków.

Działania, które pomogą zmniejszyć problem

Konieczne byłoby kontynuowanie tego projektu z większą liczbą działań z uczniami w szkole, sesjami wyjaśnień w społeczności i większym zaangażowaniem podmiotów władz lokalnych. Konieczne byłoby również zorganizowanie wycieczek terenowych nad rzekę Tejo (obok szkoły / Lizbony) i na plażę oceaniczną.


Projekty tworzone są przez zespoły i to one biorą pełną odpowiedzialność za udostępniane dane.
← Wszystkie projekty