Radarsyn

Se hvordan Copernicus Sentinel-1 bruker radaren sin til å levere bilder av jordoverflaten i all slags vær, dag og natt.

Bidra til å forvalte vann

Oppdag hvordan satellitter kan bidra til å samle inn informasjon om vannressurser over store områder.

Lær mer om havnivået

Lær hvordan klimaendringene får havene til å stige, og hvordan satellitter systematisk har målt høyden på havoverflaten siden 1992.

Endring i arealbruk

Satellittbilder gjør det mulig å dokumentere endringer i arealbruk svært nøyaktig. Se hvordan satellitter gir informasjon om arealbruk på global skala. Video fra ESERO Tyskland (på engelsk).

Bilder fra verdensrommet

Lær hvordan satellitter kan hjelpe oss med å overvåke planeten vår. Video av ESERO Tyskland (på engelsk).

Romlig oppløsning

Observasjonen av planeten vår ved hjelp av satellitter avhenger i stor grad av de ulike egenskapene til sensorene. Den romlige oppløsningen, som forklares i denne videoen, er en av disse egenskapene. Video av ESERO Tyskland (på engelsk).

Årsaker og konsekvenser

I denne korte videoen forklarer Dr. Natalie Douglas, klimaforsker, hva som kan være noen av årsakene til og konsekvensene av klimaendringene, og hvorfor en temperaturforskjell på 0,5 grader kan være så viktig. Natalie er undervisnings- og forskningsstipendiat ved University of Surrey og samarbeider med oss om Climate [...].

Hva er forskjellene?

I denne korte videoen forklarer Dr. Natalie Douglas, klimaforsker, forskjellen mellom vær, klimavariabilitet og klimaendringer. Natalie er undervisnings- og forskningsstipendiat ved University of Surrey og samarbeider med oss om skoleprosjektet Climate Detectives. Denne videoen er en del av webinaret "meet the scientist" som arrangeres av [...].