Radarseende

Upptäck hur Copernicus Sentinel-1 använder sin radar för att leverera bilder av jordytan i alla väder, dag och natt.

Lär dig mer om havsnivån

Lär dig hur klimatförändringarna får våra hav att stiga och hur satelliter systematiskt har mätt havsytans höjd sedan 1992.

Förändring av markanvändning

Med hjälp av satellitbilder kan vi dokumentera förändringar i markanvändningen mycket exakt. Upptäck hur satelliter ger information om markanvändning på global nivå. Video från ESERO Tyskland (på engelska).

Bilder från rymden

Lär dig hur satelliter kan hjälpa oss att övervaka vår planet. Video från ESERO Tyskland (på engelska).

Den rumsliga upplösningen

Observationen av vår planet med hjälp av satelliter beror till stor del på de olika egenskaperna hos deras sensorer. Den rumsliga upplösningen, som förklaras i den här videon, är en av dessa egenskaper. Video av ESERO Tyskland (på engelska).

Orsaker och konsekvenser

I denna korta video förklarar klimatforskaren Natalie Douglas vad som kan vara några av orsakerna till och konsekvenserna av klimatförändringarna och varför en temperaturskillnad på 0,5 grader kan vara så viktig. Natalie är lärare och forskare vid University of Surrey och samarbetar med oss om Climate [...].

Vilka är skillnaderna?

I den här korta videon förklarar klimatforskaren Natalie Douglas skillnaden mellan väder, klimatvariationer och klimatförändringar. Natalie är lärare och forskare vid University of Surrey och samarbetar med oss i skolprojektet Climate Detectives. Den här videon är en del av webbinariet "Meet the Scientist" som anordnas av [...].