Radarové vidění

Zjistěte, jak mise Copernicus Sentinel-1 využívá svůj radar k pořizování snímků zemského povrchu za každého počasí a ve dne i v noci.

Zjistěte více o hladině moře

Zjistěte, jak změna klimatu způsobuje stoupání hladiny našich moří a jak satelity od roku 1992 systematicky měří výšku mořské hladiny.

Změna využití půdy

Satelitní snímky nám umožňují velmi přesně dokumentovat změny ve využití půdy. Zjistěte, jak družice poskytují informace o využívání půdy v celosvětovém měřítku. Video od ESERO Germany (v angličtině).

Obrázky z vesmíru

Zjistěte, jak nám mohou satelity pomoci monitorovat naši planetu. Video od ESERO Germany (v angličtině).

Prostorové rozlišení

Pozorování naší planety pomocí družic do značné míry závisí na různých vlastnostech jejich senzorů. Jednou z těchto charakteristik je prostorové rozlišení, které je vysvětleno v tomto videu. Video od ESERO Germany (v angličtině).

Příčiny a důsledky

V tomto krátkém videu vysvětluje klimatoložka Dr. Natalie Douglasová, jaké mohou být příčiny a důsledky změny klimatu a proč může být rozdíl teplot 0,5 stupně tak důležitý. Natalie působí jako pedagogická a výzkumná pracovnice na Univerzitě v Surrey a spolupracuje s námi na projektu Climate [...]

Jaké jsou rozdíly

V tomto krátkém videu vysvětluje klimatoložka Dr. Natalie Douglasová rozdíl mezi počasím, proměnlivostí klimatu a změnou klimatu. Natalie působí jako pedagogická a výzkumná pracovnice na Univerzitě v Surrey a spolupracuje s námi na školním projektu Climate Detectives. Toto video je součástí webináře "meet the scientist", který pořádá [...]