I denne korte videoen forklarer Dr. Natalie Douglas, klimaforsker, forskjellen mellom vær, klimavariabilitet og klimaendringer. Natalie er undervisnings- og forskningsstipendiat ved University of Surrey og samarbeider med oss om skoleprosjektet Climate Detectives. Denne videoen er en del av webinaret "meet the scientist" som vi organiserer for å støtte lærere og elevgrupper som deltar i prosjektet. Hvis du vil vite mer om prosjektet, kan du gå til Climate Detectives-nettstedet.