I denne korte videoen forklarer Dr. Natalie Douglas, klimaforsker, hva som kan være noen av årsakene til og konsekvensene av klimaendringene, og hvorfor en temperaturforskjell på 0,5 grader kan være så viktig. Natalie er undervisnings- og forskningsstipendiat ved University of Surrey og samarbeider med oss om skoleprosjektet Climate Detectives. Denne videoen er en del av webinaret "meet the scientist" som vi organiserer for å støtte lærere og elevgrupper som deltar i prosjektet. Hvis du vil vite mer om prosjektet, kan du gå til Climate Detectives-nettstedet.