Maasta ja taivaalta - Avaruudesta otettujen kuvien analysointi ja ymmärtäminen maapallosta.

Lyhyt kuvaus Tässä kolmesta tehtävästä koostuvassa sarjassa oppilaat tutustuvat ajatukseen maapallon kaukohavainnoinnista avaruudesta käsin. Heitä pyydetään vertailemaan maasta otettuja valokuvia erilaisista maisemista (vuoret, järvet, joet, kaupungit, saaret ja aavikot) valokuviin, jotka astronautit ovat ottaneet samoista paikoista kansainvälisessä avaruusaluksessa [...].

Sää vs. ilmasto - Sään ja ilmaston eron ymmärtäminen

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat oppivat sään ja ilmaston eron. He tunnistavat erilaisia ilmastovyöhykkeitä ja keräävät omia säätietojaan. He analysoivat ja vertailevat päivittäisiä ja kuukausittaisia ilman lämpötilamittauksia. Lopuksi he tutustuvat erilaisiin ilmastoskenaarioihin ja tunnistavat, mitä se tarkoittaa [...].