Zo zeme a z oblohy - Analýza a pochopenie snímok planéty Zem z vesmíru

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa žiaci oboznámia s myšlienkou diaľkového pozorovania Zeme z vesmíru. Majú porovnať fotografie rôznych krajinných scenérií (hory, jazerá, rieky, mestá, ostrovy a púšte) zhotovené zo Zeme s fotografiami tých istých miest, ktoré zhotovili astronauti na palube Medzinárodnej vesmírnej [...]

Počasie vs. klíma - pochopenie rozdielu medzi počasím a klímou

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa žiaci naučia rozdiel medzi počasím a podnebím. Určia rôzne klimatické pásma a zozbierajú vlastné údaje o počasí. Budú analyzovať a porovnávať denné a mesačné merania teploty vzduchu. Nakoniec sa dozvedia o rôznych klimatických scenároch a určia, čo to znamená pre [...]