Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: SiDaF (Δορυφορική διερεύνηση των πλημμυρών Daniel)

Ελλάδα 14 ετών, 15 ετών   13, 6 / 5

Τίτλος του έργου:

Διερεύνηση των πλημμυρών του Ντάνιελ μέσω δορυφορικών εικόνων

Ερευνητικό ερώτημα

Πώς εξελίχθηκαν οι πλημμύρες του "Δανιήλ" και γιατί; Ποιες ενέργειες μπορεί να κάνει η κοινότητά μας για να αποφύγει παρόμοια ζητήματα στο μέλλον;

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Η περιοχή μας χτυπήθηκε πρόσφατα από ακραία καιρικά φαινόμενα με την ονομασία "Daniel". Ως αποτέλεσμα, πολλές μεγάλες περιοχές πλημμύρισαν και η κοινότητά μας υπέφερε από τις συνέπειες. Αρκετά χωριά πλημμύρισαν εντελώς, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους. Οι πλημμύρες επηρέασαν σοβαρά την καθημερινή ζωή- μέχρι σήμερα, ορισμένες κοινότητες δεν έχουν ακόμη ανακάμψει πλήρως. Το νερό εξακολουθεί να μην είναι πόσιμο και τα χωράφια δεν είναι καλλιεργήσιμα. Οι λόγοι που οδήγησαν στην καταστροφή εξακολουθούν να συζητούνται.

Θέμα έργου

Πλημμύρες & ξηρασία

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Θα εξετάσουμε την εξέλιξη του πλημμυρικού φαινομένου μέσω δορυφορικών εικόνων για να εκτιμήσουμε την έκταση και τη σοβαρότητα του φαινομένου. Θα πραγματοποιήσουμε επιτόπια έρευνα στις πλημμυρισμένες περιοχές, θα μιλήσουμε με τους ντόπιους για την εμπειρία τους και θα επαληθεύσουμε τα ευρήματά μας από τις δορυφορικές εικόνες. Θα επικοινωνήσουμε με τις τοπικές αρχές (κοινότητες, δήμοι, περιφέρεια) για να μάθουμε τη θέση των φραγμάτων κατά μήκος του ποταμού Πηνειού και την επίδρασή τους στην εξέλιξη του φαινομένου. Σκοπεύουμε επίσης να επικοινωνήσουμε με ειδικούς από το τοπικό μας Πανεπιστήμιο για να λάβουμε την επιστημονική τους γνώμη. Χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία που θα έχουμε συγκεντρώσει θα βγάλουμε συμπεράσματα για την εξέλιξη και την αιτιώδη συνάφεια του φαινομένου και θα προτείνουμε τρόπους για την πρόληψη παρόμοιων γεγονότων στο μέλλον.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.