Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: SiDaF (Satellitundersökning av Daniels översvämningar)

Grekland 14 år gammal, 15 år gammal   13, 6 / 5

Projektets titel:

Undersökning av översvämningar i Daniel med hjälp av satellitbilder

Forskningsfråga

Hur uppstod "Daniel"-översvämningarna och varför? Vilka åtgärder kan vårt samhälle vidta för att undvika liknande problem i framtiden?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Vårt område drabbades nyligen av extremvädret "Daniel". Som en följd av detta översvämmades många stora områden och vårt samhälle drabbades av konsekvenserna. Flera byar översvämmades helt och tvingade invånarna att överge sina fastigheter. Översvämningarna påverkade vardagslivet kraftigt och än idag har vissa samhällen inte återhämtat sig helt. Vattnet är fortfarande inte drickbart och åkrarna är inte odlingsbara. Orsakerna bakom katastrofen debatteras fortfarande.

Ämne för projektet

Översvämningar och torka

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Vi kommer att undersöka utvecklingen av översvämningsfenomenet med hjälp av satellitbilder för att bedöma fenomenets omfattning och allvarlighetsgrad. Vi kommer att genomföra fältstudier i de översvämmade områdena, prata med lokalbefolkningen om deras erfarenheter och verifiera våra resultat från satellitbilder. Vi kommer att kontakta de lokala myndigheterna (samhällen, kommuner, regioner) för att ta reda på var dammarna längs floden Pinios finns och vilken effekt de har på fenomenets utveckling. Vi har också för avsikt att kontakta experter från vårt lokala universitet för att få deras vetenskapliga utlåtande. Med hjälp av alla de uppgifter vi har samlat in kommer vi att dra slutsatser om fenomenets utveckling och orsakssamband och föreslå sätt att förhindra liknande händelser i framtiden.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.