Sveiki atvykę į "Climate Detectives" ekspertų prietaisų skydelį!

Čia rasite projektus, apie kuriuos mums reikėtų jūsų atsiliepimų.

Klimato detektyvai (tyrimų kategorija)

Komanda: SiDaF (Satellite Investigation of Daniel Floods)

Graikija 14 metų, 15 metų   13, 6 / 5

Projekto pavadinimas:

Danieliaus potvynių tyrimas naudojant palydovinius vaizdus

Tyrimo klausimas

How did “Daniel” floods evolve and why? Which actions can our community take to avoid similar issues in the future?

Nustatykite vietos aplinkos ir klimato problemą, kurią norite ištirti.

Our area was recently hit by extreme weather named “Daniel”. As a result, many big areas flooded and our community suffered from the consequences. Several villages were completely flooded, forcing residents to abandon their properties. The floods severely impacted everyday life; to this day, some communities have not yet fully recovered. The water is still not drinkable and the fields are not arable. The reasons behind the disaster are still being debated.

Projekto tema

Potvyniai ir sausros

Aprašykite, kaip planuojate tirti nustatytą problemą ir kokius duomenis planuojate analizuoti.

We will examine the evolution of the flooding phenomenon through satellite imagery to assess the extent and severity of the phenomenon. We will conduct field research in the flooded areas, talk with the locals about their experience, and verify our findings from satellite images. We will contact the local authorities (communities, municipalities, region) to find out the location of the dams along the Pinios River and their effect on the evolution of the phenomenon. We also intend to contact experts from our local University to get their scientific opinion. Using all the data we have gathered we will make conclusions about the phenomenon’s evolution and causation and suggest ways to prevent similar events in the future.


Jūsų atsiliepimai

Ekspertų atsiliepimai 1 etapas - 2023-2024 m.
Ar pasiūlyta problema yra tokia, kurią mokiniai gali iš tikrųjų ištirti? Ar ji yra įgyvendinama, reali? Paaiškinkite, kodėl arba kodėl ne. Ar yra ryšys su klimatu ir vietos aplinka? Jei reikia, nurodykite platesnį mokslinį kontekstą, kuriam priklauso nustatyta problema.