Laipni lūgti Klimata detektīvu ekspertu panelī!

Šeit varat atrast projektus, par kuriem mums būtu nepieciešama jūsu atgriezeniskā saite.

Klimata detektīvi (izmeklēšanas kategorija)

Komanda: SiDaF (Satellite Investigation of Daniel Floods)

Grieķija 14 gadi, 15 gadi   13, 6 / 5

Projekta nosaukums:

Daniela plūdu izpēte, izmantojot satelītattēlus

Pētījuma jautājums

How did “Daniel” floods evolve and why? Which actions can our community take to avoid similar issues in the future?

Identificējiet vietējo vides/klimata problēmu, kuru vēlaties izpētīt.

Our area was recently hit by extreme weather named “Daniel”. As a result, many big areas flooded and our community suffered from the consequences. Several villages were completely flooded, forcing residents to abandon their properties. The floods severely impacted everyday life; to this day, some communities have not yet fully recovered. The water is still not drinkable and the fields are not arable. The reasons behind the disaster are still being debated.

Projekta tēma

Plūdi un sausums

Aprakstiet, kā plānojat izpētīt identificēto problēmu un kādus datus plānojat analizēt.

We will examine the evolution of the flooding phenomenon through satellite imagery to assess the extent and severity of the phenomenon. We will conduct field research in the flooded areas, talk with the locals about their experience, and verify our findings from satellite images. We will contact the local authorities (communities, municipalities, region) to find out the location of the dams along the Pinios River and their effect on the evolution of the phenomenon. We also intend to contact experts from our local University to get their scientific opinion. Using all the data we have gathered we will make conclusions about the phenomenon’s evolution and causation and suggest ways to prevent similar events in the future.


Jūsu atsauksmes

Ekspertu atsauksmes 1. posms - 2023-2024. gads
Vai ierosinātā problēma ir problēma, ko skolēni var reāli izpētīt? Vai tā ir īstenojama, reāla? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc vai kāpēc ne. Vai ir izstrādāta saikne ar klimatu/vietējo vidi? Vajadzības gadījumā norādiet plašāku zinātnisko kontekstu, kuram pieder identificētā problēma.