Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: SiDaF (Satellite Investigation of Daniel Floods)

Kreikka 14-vuotias, 15-vuotias   13, 6 / 5

Hankkeen nimi:

Danielin tulvien tutkiminen satelliittikuvien avulla

Tutkimuskysymys

How did “Daniel” floods evolve and why? Which actions can our community take to avoid similar issues in the future?

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

Our area was recently hit by extreme weather named “Daniel”. As a result, many big areas flooded and our community suffered from the consequences. Several villages were completely flooded, forcing residents to abandon their properties. The floods severely impacted everyday life; to this day, some communities have not yet fully recovered. The water is still not drinkable and the fields are not arable. The reasons behind the disaster are still being debated.

Hankkeen aihe

Tulvat ja kuivuus

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

We will examine the evolution of the flooding phenomenon through satellite imagery to assess the extent and severity of the phenomenon. We will conduct field research in the flooded areas, talk with the locals about their experience, and verify our findings from satellite images. We will contact the local authorities (communities, municipalities, region) to find out the location of the dams along the Pinios River and their effect on the evolution of the phenomenon. We also intend to contact experts from our local University to get their scientific opinion. Using all the data we have gathered we will make conclusions about the phenomenon’s evolution and causation and suggest ways to prevent similar events in the future.


Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.