Jorden under locket - Förståelse för växthuseffekten

Kort beskrivning

I denna uppsättning av två aktiviteter får eleverna lära sig om vår atmosfär och de växthusgaser som den består av och som gör att jorden kan vara en beboelig planet. Utan dem skulle livet som vi känner det inte existera. Tyvärr har dock ökningen av mänskligt producerade
växthusgaser ändrar den "normala" mängden av dessa gaser i vår atmosfär, vilket orsakar global uppvärmning. Eleverna ska bygga en modell för att förstå vad växthuseffekten är och analysera en video för att diskutera konsekvenserna av en ökande mängd växthusgaser.

Ämne Geografi, vetenskap

Inlärningsmål
- Lär dig mer om växthuseffekten och växthusgaser
- Lär känna de positiva och negativa konsekvenserna av växthuseffekten
- Lär dig att utan växthuseffekten skulle det inte finnas liv som vi känner det på jorden
- Förstå att den av människan orsakade ökningen av växthuseffekten orsakar global uppvärmning

- För att utföra temperaturmätningar

Åldersgrupp
8 - 10 år gammal
Tid
cirka 40 minuter per aktivitet
Resurs tillgänglig i:
Aktivitet 1: Varför behöver vi växthuseffekten på jorden?

I den här aktiviteten kommer eleverna att göra ett experiment som visar grunderna i växthuseffekten. De kommer att förstå hur växthuseffekten fungerar och vilken effekt den har på temperaturerna på jorden. De kommer att svara på frågan "Varför behöver vi växthuseffekten på jorden?" Eleverna ska dra slutsatsen att den gör livet på jorden möjligt.
Utrustning (per grupp)

- 2 genomskinliga burkar
- Jordmån
- Vatten
- En tesked
- 2 termometrar
- Clingfilm
- Gummiband
- Självhäftande tejp
- Om det inte är soligt: lampa som utstrålar värme

Aktivitet 2: Hur påverkar mänskliga aktiviteter växthuseffekten?

I den här aktiviteten får eleverna se Paxi-videon från ESA Education om växthuseffekten. De ska sortera bilder från videon efter hur de ser ut i videon. Videon fungerar som en introduktion till att diskutera hur mänskliga aktiviteter ökar mängden växthusgaser i jordens atmosfär och dess konsekvenser.
Utrustning

- Bärbar dator/annan enhet för att spela upp video
- Projektor
- Arbetsblad
- Saxar
- Lim

Visste du det?

ESA startade Climate Change Initiative (CCI) för att förstå hur och varför klimatet förändras. Forskarna arbetar tillsammans med experter från hela Europa för att analysera satellitbilder och mätningar som gjorts på jorden. CCI:s team för växthusgaser analyserar mätningar som omfattar åren sedan 2002. Med hjälp av denna information kan forskarna bättre övervaka växthusgaserna i jordens atmosfär.

Kolets kretslopp

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig om kolcykeln och använda den för att identifiera...

Vilka är skillnaderna?

I denna korta video förklarar Dr Natalie Douglas, klimatforskare, skillnaden mellan väder, klimatvariationer och klimatförändringar. Natalie är lärare och forskare vid University of Surrey och samarbetar med...

Bilder från rymden

Lär dig hur satelliter kan hjälpa oss att övervaka vår planet. Video från ESERO Tyskland (på engelska).