Projekty Climate Detectives 2018-2019

Téma projektu: Odlesňovanie

Názov projektu: O zmene vegetácie v Lauttasaari

Tím: 9k Lauttasaari, Fínsko  Ocenenie LPS CD School

2018-2019   Lauttasaaren yhteiskoulu (Súhrnná škola Lauttasaari)   Helsinki   Fínsko   17 Vek študenta: 14-15


Zhrnutie projektu

Vplyv, ktorý majú stromy na mestské prostredie ako zásobárne uhlíka, zásobárne živín a väzobné plochy pre častice prenášané vzduchom, nás viedol k výberu názvu "O zmene vegetácie v Lauttasaari". Skúmali sme úbytok lesov na ostrove Lauttasaari v Helsinkách a aké problémy spôsobuje odlesňovanie. Zhromaždili sme materiály a údaje, napr. letecké zábery a satelitné snímky Sentinel-2 ostrova Lauttasaari z rôznych časových období, a údaje o tom, koľko stromy v priemere viažu CO2. Kvantitatívna analýza sa uskutočnila meraním plochy mestskej zelene v Lauttasaari v programe GeoGebra. Porovnávali sme výsledky zo snímok z rôznych rokov. Časová os bola 1954 - 2017 a snímky boli z obdobia jún - august. Potom sme vypočítali množstvo stromov potrebných na kompenzáciu priemerných emisií CO2 občanov a tiež sme vypočítali odhadované množstvo stromov v zelenom prostredí Lauttasaari. Chceli sme zistiť, či stromy rastúce v Lauttasaari dokážu kompenzovať emisie CO2 obyvateľov. Oxid uhličitý je najdôležitejším skleníkovým plynom v atmosfére a jeho rastúce množstvo spôsobuje otepľovanie klímy.

Hlavné výsledky

1. Od roku 1954 do roku 2017 sa zalesnená plocha v Lauttasaari zmenšila o 50%, pričom rýchla fáza nastala medzi rokmi 1988 a 2014. 2. Stromy na Lauttasaari dokážu kompenzovať emisie CO2 len približne 1900 ľudí, pričom na ostrove žije 24 000 ľudí. Výpočty vychádzajú zo skutočnosti, že priemerný Fín vyprodukuje 10 300 kg CO2 ročne a jeden strom dokáže viazať približne 22 kg CO2 ročne. Záverom je, že budovanie mestského prostredia malo za posledných šesťdesiat rokov veľký vplyv na zalesnené územie i Lauttasaari. Zároveň došlo k úbytku lesov 50% a zvýšilo sa množstvo ľudí a v dôsledku konzumnejšieho životného štýlu sa zvýšili emisie oxidu uhličitého na obyvateľa. Zahrnuli sme aj štúdiu o kvitnutí rias, ale vzhľadom na materiál (kvalitné satelitné snímky dostupné až od roku 2015) sme mohli získať len oveľa kratší časový úsek. Preto sme nemohli zistiť, či rastúci rozkvet rias súvisí s úbytkom lesov. Mohli sme však pozorovať, že: 1. Kvitnutie rias v mori v okolí Lauttasaari sa zvýšilo a je najvýraznejšie v júli až auguste počas teplejšieho leta. 2. V posledných rokoch je kvitnutie rias v máji viditeľné aj na satelitných snímkach. 3. Leto 2018 bolo jedno z najhorších vzhľadom na kvitnutie rias a zároveň jedno z najteplejších vôbec.

Opatrenia na zmiernenie problému

Aby sme urobili dojem, napísali sme článok do miestnych novín a na školský blog. Hlavnou myšlienkou článku bolo, že lesné porasty v Lauttasaari už nedokážu kompenzovať emisie CO2 spôsobené ľuďmi žijúcimi v Lauttasaari. Vplyv ubúdajúcich mestských lesov je preto skôr environmentálnym problémom, ktorý spôsobuje kvitnutie rias v dôsledku zvyšujúceho sa toku živín a spôsobuje zdravotné problémy v dôsledku vplyvu častíc z dopravy, ktoré zostávajú dlhšie v ovzduší kvôli úbytku viazaných vegetačných plôch. Na túto skutočnosť by sa malo pamätať pri tvorbe ďalších plánov rozvoja mestskej oblasti. Vzdelávanie fínskych učiteľov v oblasti biológie a geografie: "Využitie prehliadača EO vo vyučovaní geografie a zmeny klímy" je naplánované na november 2019.

Odkaz na projekt:

https://drive.google.com/file/d/1MPSXe5LM_jHn8HVsX66JtmkaycEoXMCR/view?usp=sharing

Video projektu

https://drive.google.com/file/d/1p_mluRZHSBRc46nUgSYMIW-jVDYo8M8X/view?usp=sharing


Projekty vytvárajú tímy a preberajú plnú zodpovednosť za zdieľané údaje.
← Všetky projekty