Vi er alle nært knyttet til jorden - fra trærne som gir oss oksygen, til de naturlige kildene som former landskapet vårt. ESAs jordobservasjonsprogram ligger i front når det gjelder å overvåke planetens dynamiske endringer. Ved hjelp av banebrytende satellitteknologi samler ESA inn uvurderlige data om jordens atmosfære, land og hav. Fra sporing av klimamønstre til vurdering av miljøets tilstand - ESAs jordobservasjonsinitiativer gir viktig innsikt for vitenskapelig forskning, miljøforvaltning og katastrofeberedskap. Ved å utnytte romteknologien bidrar ESA i betydelig grad til vår forståelse av jorden - og sikrer en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.