Vi är alla intimt sammanlänkade med vår jord - från träden som förser oss med syre till de naturliga källor som formar vårt landskap. ESA:s jordobservationsprogram ligger i framkant när det gäller att övervaka vår planets dynamiska förändringar. Med hjälp av den senaste satellittekniken samlar ESA in ovärderliga data om jordens atmosfär, land och hav. Från att spåra klimatmönster till att bedöma miljöhälsan ger ESA:s jordobservationsinitiativ viktiga insikter för vetenskaplig forskning, miljöförvaltning och katastrofinsatser. Genom att utnyttja rymdteknik bidrar ESA avsevärt till vår förståelse av jorden - och säkerställer en hållbar framtid för kommande generationer.