Όλοι μας είμαστε στενά συνδεδεμένοι με τη Γη μας - από τα δέντρα που μας παρέχουν οξυγόνο μέχρι τις φυσικές πηγές που διαμορφώνουν το τοπίο μας. Το πρόγραμμα παρατήρησης της Γης του ESA βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παρακολούθησης των δυναμικών αλλαγών του πλανήτη μας. Χρησιμοποιώντας δορυφορική τεχνολογία αιχμής, η ESA καταγράφει ανεκτίμητα δεδομένα για την ατμόσφαιρα, το έδαφος και τους ωκεανούς της Γης. Από την παρακολούθηση των κλιματικών προτύπων έως την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής υγείας, οι πρωτοβουλίες της ESA για την παρατήρηση της Γης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την επιστημονική έρευνα, την περιβαλλοντική διαχείριση και την αντιμετώπιση καταστροφών. Αξιοποιώντας τη διαστημική τεχνολογία, ο ESA συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της Γης - εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.